Forskning skaper store økonomiske verdier

Lagt ut av

Siden 2008 har forskning på vannkraft ført til en verdiskapning på 7 milliarder kroner, i tillegg er det et potensial for ytterligere 10-20 milliarder fra allerede kjente innovasjoner. Det viser en studie analysebyrået Impello har gjort på oppdrag fra Norges Forskningsråd og Olje og Energidepartementet.

– Dette er et fantastisk verktøy. Vi bruker masse penger på forskning, og det er viktig å se hva vi får ut av det, sa Olje og Energiminister Kjell-Børge Freiberg da han fikk overlevert studien fra Forskningsrådet.

Les hele studien: Effekter av energiforskningen

Målet med studien var å «dokumentere effektene fra investeringene i FoU (Forskning og utvikling) på miljøvennlig energi. Siden 2007 har Forskningsrådet brukt 4 milliarder kroner på energiforskning, og studien viser at man har fått 16 milliarder kroner tilbake i realisert økonomisk effekt.

– Bedre investering kan vi knapt gjøre, sa Freiberg da han fikk presentert studien.

Studien har blant annet dokumentert effekter og potensielle effekter på økonomi, reduksjon av klimautslipp, energisikkerhet, økning av fornybar energi og utvikling av norske forskningsmiljø.

Landslag: Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er spydspissene i energiforskninga i Norge, de har alle bidratt med innspill og data for at studien kunne gjennomføres.

Forskning på vannkraft lønner seg mest

Konsulentene Impello og Menon har gjennomført studien med innspill fra åtte fagområder:

Gaute Egeland Sanda er brukerrepresentant fra Hydro Energi i FME HydroCens ledergruppe

Energieffektivisering i industrien, Energibruk i bygg og områder, Vannkraft, Energisystemer, Solenergi og solcellematerialer, Bioenergi, CCS-fangst, transport og lagring av CO2 og Nullutslippstransport. Blant dem var vannkraft ett av områdene som som sørget for høyest uttelling i kroner og øre.

Siden 2008 har forskning på vannkraft ført til en verdiskapning på 7 milliarder kroner, i tillegg er det et potensial for ytterligere 10-20 milliarder fra allerede kjente innovasjoner.

– Denne studien synliggjør at forskning på vannkraft uten tvil har positiv netto verdi for bransjen, sier Gaute Egeland Sanda, som er bransjerepresentant (Hydro) i ledergruppa til forskningssenteret HydroCen.

Har vært nøkterne på nytteeffekter

HydroCen er ett av sentrene i FME-ordningen (-Forskningssenter for miljøvennlig energi) og har omfattende samarbeid med vannkraftbransjen. Både når det gjelder økonomi, kunnskapsdeling og konkrete case studier i elver og kraftverk.

Studien beregner verdi på effektene ut i fra hvert fagområde, på vannkraft foreslo HydroCen å se på resultatene fra 6 ulike prosjekter:

Mer driftssikre Francis-turbiner , Miljødesign-håndboka (FME CEDREN), Plastring av fyllingsdam, Feildeteksjon og prediksjon (MonitorX og HydroCen WP 2.4), oppgradert sandfang (FlekS) og SHOP.

Det er bidrag fra alle de tre forskningspartnerne i HydroCen: NTNU, SINTEF og Norsk institutt for naturforskning.

–Det er verdt å nevne at det er noen få caser som utgjør mesteparten av verdiskapingen, blant annet vårt case SHOP, men på vannkraft har vi i denne omgang vært nøkterne på hvilke nytteeffekter vi fokuserte på, sier Egeland Sanda.

Flere andre fagområder verdsatte mindre håndfaste verdier og urealiserte potensialer, så vannkraftprosjektet mest på realisert økonomisk verdiskaping for brukerpartnerne.

–På vannkraft så vi kun på rene kostnadsbesparinger og potensielle industriell verdiskaping, og var ett av fagområdene som fikk størst effekt av forskninga målt i kroner og øre, sier han.

Større verdier framover

Forskningen i FME HydroCen skal styrke en allerede moden bransje, der Norge er verdensledende. Så langt har vannkraftforskning bidratt til styrket utdanning og rekruttering, utvikling av sterke nasjonale forskningsmiljø og flytting av kunnskapsfronten gjennom internasjonalt samarbeid.

I årene som kommer er det forventet at forskninga i HydroCen blant annet bidrar til bedre metoder for å ta beslutninger hos forvaltning og bransje, at norsk vannkraft er rustet til et mer fleksibelt energisystem med flere fornybarprodusenter, sørge for reduserte kostnader til vedlikehold og rehabilitering av eksisterende kraftverk og mer kunnskap om hvordan natur og folk kan leve godt med regulerte elver og vassdrag.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s