—Slutt på «silo-tenking»

Kan kraft, fisk og friluftsliv operere i samme vassdrag? Hvordan vil restriksjoner i vannveien begrense kjøremønsteret til kraftverket? Hva kan man gjøre for å unngå sandskader på turbiner? Dette er bare noen av spørsmålensom kan besvares gjennom tverrfaglig samarbeid! I et forskningssenter er den grunnleggende forskninga selvsagt det viktigste, men gjennom case kan vi også … Fortsett —Slutt på «silo-tenking»

Møter i HydroCens fagutvalg

12. – 13. september 2017 møtes fagutvalgene i HydroCen i Trondheim. Gjennom å samle medlemmene i fagutvalgene sammen med forskerne ønsker vi å skape en arena for informasjonsutveksling, drøfting og faglig diskusjon. — Det er også et viktig poeng å styrke relasjoner og koordinere samarbeidet for andre halvår og å bli enda bedre kjent med hverandres fagområder, … Fortsett Møter i HydroCens fagutvalg

Her startet vannkraftforskningen

Her startet vannkraftforskningen som HydroCen står på skuldrene av. Vannkraftlaboratoriet på NTNU fyller 100 år i 2017. 12. ble juni jubileet markert i Trondheim. Se NTNUs vannkraftvideo > Se nettutstilling om Vannkraftlaboratoriet > Se bilder fra jubileet på Flickr Samme dag markerte SINTEF og NTNU at Trondheim blir nå EUs hovedstad for forskning på karbonhåndtering.  Fra … Fortsett Her startet vannkraftforskningen

Vil du forske på turbiner sammen med oss?

NTNU har ledig stipendiatstilling i forskningssenteret HydroCen for deg som vil forske på turbiner. Vil du være med å levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor? Forskningsarbeidet ditt vil inngå i forsknuingsprosjektet "Pump turbines in existing power plants" i HydroCens arbeidspakke for turbin og generator (arbeidspakke 2) Les utlysningen på jobbsøkeportalen JobbNorge> Søknadsfrist er 23. … Fortsett Vil du forske på turbiner sammen med oss?

Vil du forske på pumpeturbiner sammen med oss?

NTNU har ledig stipendiatstilling i forskningssenteret HydroCen for deg som vil forske på pumpeturbiner i eksisterende vannkraft. Vil du være med å levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor? Forskningsarbeidet ditt vil inngå i forsknuingsprosjektet "Pump turbines in existing power plants" i HydroCens arbeidspakke for turbin og generator (arbeidspakke 2) Les utlysningen på jobbsøkeportalen JobbNorge> … Fortsett Vil du forske på pumpeturbiner sammen med oss?

Kan et prosjekt i Georgia bli vannkraftens ambassadør?

Vannkraft har stor tillit i den norske befolkningen, men internasjonalt er det sol og vind som gjelder. Hvordan skal bransjen fortelle historiene om fordelene med vannkraft? Av journalist Claude R. Olsen Norwegian Energy Partners har tatt mål av seg til å «gjøre vannkraft stor igjen» og samlet 26. april et trettitalls deltakere fra bransjen for … Fortsett Kan et prosjekt i Georgia bli vannkraftens ambassadør?