—Slutt på «silo-tenking»

Kan kraft, fisk og friluftsliv operere i samme vassdrag? Hvordan vil restriksjoner i vannveien begrense kjøremønsteret til kraftverket? Hva kan man gjøre for å unngå sandskader på turbiner? Dette er bare noen av spørsmålensom kan besvares gjennom tverrfaglig samarbeid! I et forskningssenter er den grunnleggende forskninga selvsagt det viktigste, men gjennom case kan vi også … Fortsett —Slutt på «silo-tenking»

HydroBalance brukermøte og avslutningseminar

Alle brukere og andre interesserte er invitert til å delta på avslutningsseminar og brukermøte i HydroBalance mandag 11.september og tirsdag 12.september. Her kan du lese mer og melde deg på! HydroBalance HydroBalance er et prosjekt i forskningssenteret Cedren. Prosjektet adresserer noen nøkkelutfordringer for utviklingen av storskala balansekraft og energilagring fra norsk vannkraft.

Møter i HydroCens fagutvalg

12. – 13. september 2017 møtes fagutvalgene i HydroCen i Trondheim. Gjennom å samle medlemmene i fagutvalgene sammen med forskerne ønsker vi å skape en arena for informasjonsutveksling, drøfting og faglig diskusjon. — Det er også et viktig poeng å styrke relasjoner og koordinere samarbeidet for andre halvår og å bli enda bedre kjent med hverandres fagområder, … Fortsett Møter i HydroCens fagutvalg

Morgendagens vannkraft-eksperter

NTNU og Høgskolen i Sørøst-Norge utdanner morgendagens vannkraft-eksperter. Her er oversikt over prosjektene til mastergradsstudentene, ph.d.-ene og post.doc-ene som utdanner seg og forsker på vannkraft akkurat nå. Brosjyre mastergradsstudenter, ph.d.-er og post.doc-er vannkraft ved NTNU og Høgskolen i Sørøst-Norge > Kontaktperson: Hege Brende, senterleder for HydroCen og Norsk Vannkraftsenter (NVKS)    

Energiforskningskonferansen 2017: Teknologioptimist – Hvor fort går det egentlig?

Forskningsrådet inviterer til Energiforskningskonferansen i Oslo 23. mai. Ikke gå glipp av årets viktigste konferanse om forskning på miljøvennlig energi for næringsliv, forskningsmiljø og forvaltningen. Teknologioptimister drømmer om at teknologi kan løse utfordringene knyttet til omstilling i energisektoren og kutt i klimagassutslippene. Men hvor fort går egentlig utviklingen? Hvor optimistiske kan vi være til bærekraftig bioenergi, … Fortsett Energiforskningskonferansen 2017: Teknologioptimist – Hvor fort går det egentlig?

Store forventninger til HydroCen

Industrien, forvaltningen og Forskningsrådet har store forventninger til HydroCen. Les hva NVE, EnergiNorge, Miljødirektoratet, Energi21 og Forskningsrådet sier. Teksten er utdrag fra Fagbladet Energiteknikk bilag om vannkraftforskning og HydroCen  -Vi må vite hva vi gjør -Det er investert mer i norsk kraftsektor enn i all annen fastlandsindustri til sammen. Da må iv vite hva vi … Fortsett Store forventninger til HydroCen