Kontakt oss

Liv Randi Hultgreen, Senterdirektør FME HydroCen

  Telefon: +47 414 49 509
  E-post: liv.hultgreen@ntnu.no

.

Juliet Landrø, kommunikasjonsansvarlig, FME HydroCen


Telefon: +47 986 22 309, E-post: juliet.landro@nina.no
NINA – Norsk institutt for naturforskning

.