Om

HydroCen logo

I denne bloggen finner du aktuelt stoff om vannkraft fra forskningssenteret HydroCen.

Blogginnleggene er skrevet av forskere og ansatte i senteret.

Forskningsssenteret HydroCen (Norwegian Research Centre for Hydropower Technology) skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor.

HydroCen skal gjennom sin forskningsinnsats bidra til å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan møte komplekse utfordringer og utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem.

Forskningen i HydroCen foregår innenfor følgende fire områder:

  1. Vannkraftkonstruksjoner
  2. Turbin og generatorer
  3. Marked og tjenester
  4. Miljødesign

HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning.

Hege Brende er leder for HydroCen.

HydroCen har et budsjett på nærmere 400 millioner kroner fordelt på åtte år. Forskningsrådet finansierer halvparten, en fjerdedel finansieres av senterets brukerpartnere og en fjerdedel finansieres av forskningspartnerne.

HydroCen ble opprettet i 2016.