Webinar

Her er et utvalg av webinarer og foredrag fra HydroCen. På YouTube-kanalen vår kan du se enda mer!’

Vil unngå dykkersyke hos laks

Visste du at fisk kan få dykkersyke? Noen ganger, for eksempel når det er flom, blir mye vann dratt inn gjennom kraftverket og ut i elva. Når vannet er helt overmettet av luft kan fisk og andre arter få luftbobler inni kroppen (gassblæresyke/dykkersyke) og dø. I dette foredraget forteller Bjørn Winter Solemslie hvordan forskerne skal løse problemet.

Stabilitet i vanntunneler – risikofaktorer ved bergmassen

Trenger hovedpulsåren i vannkraftverket en helsesjekk? PhD i HydroCen Lena Selen mener vi bør teste hvordan ulike typer berg oppfører seg når det blir utsatt for vann og trykk

Ny metodikk for måle bergspenning i vannkrafttunneler

I Norge opererer vi stort sett med «uforede trykktunneler», altså at vannet er i direkte kontakt med bergmassen i fjellet. Tidligere trodde man at så lenge vekten av berget over tunnelen var større enn vanntrykket inni tunnelen, så var designen trygg og tunnelen ville ikke sprekke opp som følge av trykket. Dessverre er ikke virkeligheten riktig så enkel, og det er klart at man må måle bergtrykket for å finne ut hvor mye vanntrykk berget vil tåle heller enn å se på vekten av overliggende berg. Slike målinger av bergtrykk må også utføres slik at de evner å fange opp variasjonen av bergtrykket langs hele trykktunnelen. Henki Ødegaard har derfor forsket på hvor og hvordan man best måler bergspenning i forbindelse med design av trykktunneler.


Biologer+ingeniører skapte ny metode for å få fisk forbi kraftverk

NINA-forsker Torbjørn Forseth om hvordan de utviklet en ledegjerdene i Mandalselva.

Uglevinge inspirerer vannkraft-innovasjon

Pål-Tore Storli forteller hvordan han ble inspirert av uglas fantastiske flygeegenskaper til å designe en ny type ledeskovl til vannkraftturbin.


Norges viktigste oppussingsprosjekt?

Professor Leif Lia om bakgrunnen for tallene som viser at det er mulig å øke den årlige produksjonen med mellom 20 og 30 TWh gjennom opprustning- og utvidelsesprosjekter i norske vannkraftverk.


Hvordan kan vannkraftprodusenter tjene penger i fremtidens kraftsystem?

SINTEF-forsker Mari Haugen, forsker, forklarer hvordan de bruker datamodeller for å finne ut hva vannkrafta vil være verdt.


Make power, not sushi.

Laksetrapper sørger for at laks kommer seg opp forbi dammene ved vannkraftverkene, men hva skjer når laksen skal tilbake ut i havet etter gytinga? Halvor Kjærås forsker på nedstrøms fiskevandring og fiskevennlige inntak.

 


Krasj-kurs i akvatisk økologi

Akvatisk økologi forklart på ti minutter! Foredrag av Line Sundt-Hansen, forsker, NINA.


Experimental Hydraulics-With a dam safety perspective

Ganesh Ravindra (PhD) tried marrying hydraulics with structural engineering, and got some mind boggling results! In this video he presents some of the findings from his research on hydropower dams, and show how his project literally rocks!

På HydroCens YouTube-kanal kan du også se foredraget «200 år med biologisk innovasjon» og mye mer!