—Slutt på «silo-tenking»

Kan kraft, fisk og friluftsliv operere i samme vassdrag? Hvordan vil restriksjoner i vannveien begrense kjøremønsteret til kraftverket? Hva kan man gjøre for å unngå sandskader på turbiner? Dette er bare noen av spørsmålensom kan besvares gjennom tverrfaglig samarbeid! I et forskningssenter er den grunnleggende forskninga selvsagt det viktigste, men gjennom case kan vi også … Fortsett —Slutt på «silo-tenking»

HydroBalance brukermøte og avslutningseminar

Alle brukere og andre interesserte er invitert til å delta på avslutningsseminar og brukermøte i HydroBalance mandag 11.september og tirsdag 12.september. Her kan du lese mer og melde deg på! HydroBalance HydroBalance er et prosjekt i forskningssenteret Cedren. Prosjektet adresserer noen nøkkelutfordringer for utviklingen av storskala balansekraft og energilagring fra norsk vannkraft.

Møter i HydroCens fagutvalg

12. – 13. september 2017 møtes fagutvalgene i HydroCen i Trondheim. Gjennom å samle medlemmene i fagutvalgene sammen med forskerne ønsker vi å skape en arena for informasjonsutveksling, drøfting og faglig diskusjon. — Det er også et viktig poeng å styrke relasjoner og koordinere samarbeidet for andre halvår og å bli enda bedre kjent med hverandres fagområder, … Fortsett Møter i HydroCens fagutvalg

Lær deg mer ingeniørgeologi

NTNU har fortsatt ledige plasser på høstens etterudanningskurs i ingeniørgeologi. Meld deg på. Påmeldingsfristen er forlenget til 30. august 2017 > Kurset passer for bygge- og anleggsledere og kontrollingeniører for alle typer undergrunnsarbeider; som vegttunneler, jernbanetunneler og ikke minst vannkraftanlegg. Kurset er knyttet til ingeniørgeologiske undersøkelser, driving, sikring og rapportering av underjordsarbeider og er særlig rettet … Fortsett Lær deg mer ingeniørgeologi